រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 16

Chic and Practical 5 Door Drawers Wooden Wardrobe Closet

Chic and Practical 5 Door Drawers Wooden Wardrobe Closet

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $1,280.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $1,280.00 USD
លក់ លក់​ហើយ

Size

196*59*200cm

Feature

Upgrade your bedroom storage with our spacious 5-door wooden wardrobe closet, complete with drawers for added organization. Crafted with both style and functionality in mind, this closet offers ample space for your clothing and accessories. Elevate your bedroom decor and streamline your space with this chic storage solution. 

Advantages

Melamine board

Material

Melamine board

Table Color

As product color picture

Delivery Time

About 2 days after receiving the deposit

Quality Control

100% inspection before packing

After-Sales Service

We always here to work with you and offer 1 years warranty on product.

មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ