រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 10

Accent Rocking Chair with Ottoman with Stylish Fabric

Accent Rocking Chair with Ottoman with Stylish Fabric

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $320.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $320.00 USD
លក់ លក់​ហើយ

Size

64*94*79cm

Feature

This rocking chair features a swing function that provides a soothing experience. It is ideal for both the elderly who want to read the newspaper or watch TV and mothers who want to calm their babies to sleep. Plus, it comes with an ottoman for additional comfort.

Advantages

Skin Friendly Fabric

Material

Solid wood frame, high-density Sponge

Table Color

As product color picture

Delivery Time

About 2 days after receiving the deposit

Quality Control

100% inspection before packing

After-Sales Service

We always here to work with you and offer 1 years warranty on product.

មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ