រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 10

TranquilEase Bean Lounge Lazy Sofa with Body Fit Cushion

TranquilEase Bean Lounge Lazy Sofa with Body Fit Cushion

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $290.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $290.00 USD
លក់ លក់​ហើយ

Size

90*110cm

Feature

The TranquilEase Bean Lounge Lazy Sofa is a versatile and comfortable option for any room, from nurseries and playrooms to bedrooms and basements. Available in a range of beautiful colors, this high-quality bean bag chair is a convenient and lightweight alternative to traditional recliners, making it easy to move and perfect for movie nights, game nights, and reading. Its removable micro-suede fiber cover features invisible zippers and double stitching for maximum strength and durability, making it a high-quality and washable addition to any home.

Advantages

Skin Friendly Fabric

Material

High-quality foam

Table Color

As product color picture

Delivery Time

About 2 days after receiving the deposit

Quality Control

100% inspection before packing

After-Sales Service

We always here to work with you and offer 1 years warranty on product.

មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ