រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 7

Tufted Platform Bed with Cushion Headboard for Your Dream Bedroom

Tufted Platform Bed with Cushion Headboard for Your Dream Bedroom

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $780.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $780.00 USD
លក់ លក់​ហើយ

Size

1.5*1.9m bed: 218*166*137cm

1.8*2.0m bed: 228*196*137cm

Feature

The sturdy frame of solid rubberwood is constructed from eco-friendly materials and does not require a box spring or additional foundation for support. The foam filling in the upholstered headboard adds another level of comfort for relaxation in bed.

Advantages

Solid wood frame, high-quality foam, metal matte feet

Material

Solid wood frame, high-quality foam, metal matte feet

Table Color

As product color picture

Delivery Time

About 2 days after receiving the deposit

Quality Control

100% inspection before packing

After-Sales Service

We always here to work with you and offer 1 years warranty on product.

មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ