រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 5

គណៈរដ្ឋមន្ត្រីឯកសារ

គណៈរដ្ឋមន្ត្រីឯកសារ

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $350.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $350.00 USD
លក់ លក់​ហើយ
សម្ភារៈ៖ ផលិតពីសន្លឹកក្រឡុកត្រជាក់ដែលមានគុណភាពខ្ពស់។


ទំហំ៖ H1200*W300*D600mm
មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ