រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 9

តុការិយាល័យប្រតិបត្តិ

តុការិយាល័យប្រតិបត្តិ

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $620.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $620.00 USD
លក់ លក់​ហើយ
សម្ភារៈ: E1 MFC, ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃដែកនិងឈើ, ឈើរឹងសម្រាប់ឈើផេះ
 

ទំហំ៖ 2000*1600*750(មម); 2200*1800*750(មម)
 

ពណ៌៖ ស
 
មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ