រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 9

Fashion Curve Hand Rest Sofa Couch with Modern Design

Fashion Curve Hand Rest Sofa Couch with Modern Design

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $680.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $680.00 USD
លក់ លក់​ហើយ

Size

284*89*41cm

Feature

This elegant 3-seater sofa boasts a curved silhouette that adds a decorative touch to your living room. Its sophisticated design elevates any gathering and makes a statement as a standalone piece.

Advantages

Skin Friendly Fabric

Material

Solid wood frame, high-quality foam, metal matte feet

Table Color

As product color picture

Delivery Time

About 2 days after receiving the deposit

Quality Control

100% inspection before packing

After-Sales Service

We always here to work with you and offer 1 years warranty on product.

មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ