រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 7

ទូដាក់ឯកសារ

ទូដាក់ឯកសារ

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $1,380.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $1,380.00 USD
លក់ លក់​ហើយ
សម្ភារៈ៖ E1 MFC
 

ទំហំ៖ 2000*500*2000(mm); 2200*500*2000(mm); 2400*500*2000(mm);
2000 * 500 * 800 (មម); 2400 * 500 * 800 (មម)
មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ