រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 10

Gold Elegant Hay Lounge Chair with a Touch of Luxury

Gold Elegant Hay Lounge Chair with a Touch of Luxury

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $460.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $460.00 USD
លក់ លក់​ហើយ

Size

53*65*69cm

Feature

As an expert in the industry, I would like to inform you that brushed gold finishes may have variations in color, texture, and polish due to their nature. These variations should not be considered as a fault, but rather appreciated. The brushed gold is specifically designed to have a tarnished look, adding a vintage and aged character. Please note that contact with liquids, such as a damp cloth, may cause the brushed gold to leave marks.

Advantages

Elegant velvet finished

Material

Quality doll cotton + quality hardware frame

Table Color

As product color picture

Delivery Time

About 2 days after receiving the deposit

Quality Control

100% inspection before packing

After-Sales Service

We always here to work with you and offer 1 years warranty on product.

មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ