រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 7

គ្រឿងសង្ហារឹមតុការិយាល័យ KOBE

គ្រឿងសង្ហារឹមតុការិយាល័យ KOBE

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $980.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $980.00 USD
លក់ លក់​ហើយ
សម្ភារៈ៖ E1 MFC
 

ទំហំ៖ 2400*2100*750 (មម); 2100*2000*750 (មម)
មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ