រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 9

Modern Lounge Chair & Ottoman with the Elegance of Mid-Century Design

Modern Lounge Chair & Ottoman with the Elegance of Mid-Century Design

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $560.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $560.00 USD
លក់ លក់​ហើយ

Size

86*86*82cm

Feature

Expertly crafted for the armless lounge chair, the luxurious faux leather seat provides a harmonious blend of comfort, sophistication, and durability. The exaggerated curvature and curved seats perfectly complement each other, making for a striking and cozy design. Inspired by mid-century modern style, the chair boasts three tapered legs and curved seats for a refined shape. As a result of the natural wood used, each piece will have a unique texture.

Advantages

Skin Friendly EPU with Silicone

Material

Solid wood frame, high-quality foam, metal matte feet

Table Color

As product color picture

Delivery Time

About 2 days after receiving the deposit

Quality Control

100% inspection before packing

After-Sales Service

We always here to work with you and offer 1 years warranty on product.

មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ