រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 9

Modern Fabric Tufted Upholstered Bed Frames with Wood Craftsmanship

Modern Fabric Tufted Upholstered Bed Frames with Wood Craftsmanship

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $750.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $750.00 USD
លក់ លក់​ហើយ

Size

1.5*1.9m bed: 218*166*137cm

1.8*2.0m bed: 228*196*137cm

Feature

Enhance your bedroom with the luxurious velvet tufted platform bed. The elegant contemporary design is adorned with tufting and channeling for a distinctive and visually appealing sleeping experience. The eco-friendly solid rubberwood frame requires no additional foundation and the foam filling in the upholstered headboard adds extra comfort for relaxation.

Advantages

Solid wood frame, high-quality foam, metal matte feet

Material

Solid wood frame, high-quality foam, metal matte feet

Table Color

As product color picture

Delivery Time

About 2 days after receiving the deposit

Quality Control

100% inspection before packing

After-Sales Service

We always here to work with you and offer 1 years warranty on product.

មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ