រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 6

ទូសំលៀកបំពាក់ពណ៌ងងឹតទំនើបជាមួយថត

ទូសំលៀកបំពាក់ពណ៌ងងឹតទំនើបជាមួយថត

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $220.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $220.00 USD
លក់ លក់​ហើយ
ទូសំលៀកបំពាក់ទំនើបនេះ មិនត្រឹមតែអាចប្រើសម្រាប់ទុកដាក់របស់របរក្មេង និងមនុស្សធំនៅក្នុងបន្ទប់របស់អ្នកប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងអាចប្រើសម្រាប់ដាក់សៀវភៅ និងការតុបតែងក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវរបស់អ្នកបាន ហើយវាក៏អាចប្រើក្នុងការិយាល័យរបស់អ្នកដើម្បីដាក់ឯកសារ សម្ភារៈធ្វើការផងដែរ។ ទស្សនាវដ្តី។ល។
មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ