រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 12

Rattan Rocking Armchair with Stylish Comfort in a Contemporary Design

Rattan Rocking Armchair with Stylish Comfort in a Contemporary Design

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $420.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $420.00 USD
លក់ លក់​ហើយ

Size

80*105*85cm

Feature

Crafted from natural and sustainable rattan fibers, our rocking chair showcases the skilled artistry of craftsmen while adding a touch of organic charm to your living space. With intricate weaving patterns and unique natural variations, this chair is a true celebration of nature's beauty and craftsmanship, bringing the outdoors inside with style and elegance.

Advantages

Interior design, Good quality, A competitive price

Material

Solid wood frame+Sponge+Rattan

Table Color

As product color picture

Delivery Time

About 2 days after receiving the deposit

Quality Control

100% inspection before packing

After-Sales Service

We always here to work with you and offer 1 years warranty on product.

មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ