រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 7

តុកាហ្វេជុំទំនើបជាមួយកំពូលថ្មម៉ាប

តុកាហ្វេជុំទំនើបជាមួយកំពូលថ្មម៉ាប

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $270.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $270.00 USD
លក់ លក់​ហើយ
តុកាហ្វេដែលមានសំបុកនេះមានការរចនារាងមូលដោយគ្មានជ្រុងតុ ដូច្នេះតុកាហ្វេពណ៌សរបស់យើងជៀសវាងការប៉ះទង្គិចដែលមិនចាំបាច់។ ការរចនានៃមូលដ្ឋានមូលដែលភ្ជាប់ទៅនឹងជើងដែកបង្កើនស្ថេរភាពនៃតុកាហ្វេ។ អ្នកក៏អាចប្រើវាជាតុកាហ្វេបង្ហាញផងដែរ។
មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ