រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 6

តុកាហ្វេទំនើបពណ៌ស ជុំទី 2 ជាមួយនឹងកំពូលថ្មម៉ាប

តុកាហ្វេទំនើបពណ៌ស ជុំទី 2 ជាមួយនឹងកំពូលថ្មម៉ាប

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $360.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $360.00 USD
លក់ លក់​ហើយ
ឈុតតុកាហ្វេដ៏ទាក់ទាញនេះរួមបញ្ចូលគ្នានូវម៉ូដ និងមុខងារយ៉ាងងាយស្រួល ផ្តល់ភាពទាន់សម័យ និងសោភ័ណភាពដល់កន្លែងរស់នៅណាមួយ។ កំពូល Sintered Stone រលោង មានភាពផ្ទុយគ្នាជាមួយនឹងលោហៈមាសនៅលើមូលដ្ឋាន។
មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ