រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 14

តុតែបែបចិនថ្មី។

តុតែបែបចិនថ្មី។

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $12,000.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $12,000.00 USD
លក់ លក់​ហើយ

សម្ភារៈ៖ គីយ៉ាត

រចនាប័ទ្ម: រចនាប័ទ្មចិនថ្មី។

ទីកន្លែងដើម៖ ឡាវ

រយៈពេលធានា៖ ២ ឆ្នាំ។

សរុប៖ ៥

សិប្បកម្ម៖ ក្រមួនឈើ បញ្ចប់

មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ