រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 7

Platform Bed Frame Deluxe Solid Upholstered Modern Bed

Platform Bed Frame Deluxe Solid Upholstered Modern Bed

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $1,150.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $1,150.00 USD
លក់ លក់​ហើយ

Size

1.5*2.0 bed: 2.29*1.56*1.04 m

1.8*2.0 bed: 2.29*1.84*1.04 m

Feature

 Minimalism Upholstered Bed: Durable creamy white leather, upholstered button tufted design, minimalism style, suitable for all home decoration. This bed set merges luxurious style with homey comfort for the best of both worlds. Platform Bed Frame designed in a muted color and tufted details for modern allure.

Beautifully Crafted: The platform bed frame is made of engineered wood with plush polyester upholstery on the headboard, rails, and footboard.

Excellent motion isolation: Compared with the loudly metal beds, our Solid wood slat support bed frames will never make noise by your body motion, offers an undisturbed whole night's sleep.

Easy to Clean Material: All the leather and cloth we use on our Bed Frame Headboard are all high-quality material, easy to clean, and keep no dust.

Easy Assembly: With step-by-step instructions, the headboard, the footboard, wood slats, and other accessories are all in one package, finished in 30 minutes.

Advantages

Leather headboard, solid feet, Upholstered 

Material

High-quality sponge, Solid wood, leather, Ergonomics design

Table Color

creamy-white

Delivery Time

About 2 days after receiving the deposit

Quality Control

100% inspection before packing

After-Sales Service

We always here to work with you and offer 1 years warranty on product.

មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ