រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 7

Comfortable Soft Lovely Sofa Bed Chaise with Elegant Fabric Design

Comfortable Soft Lovely Sofa Bed Chaise with Elegant Fabric Design

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $630.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $630.00 USD
លក់ លក់​ហើយ

Size

194*97*84cm

Feature

Transform your living room into a luxurious lounge with this elegant and stylish chaise longue sofa. The linen upholstery, high density foam seating, and tough steel legs provide maximum comfort and sturdy support. Add a touch of luxury to your space with this sofa.

Advantages

Skin Friendly Fabric

Material

Solid wood frame, high-quality foam, metal matte feet

Table Color

As product color picture

Delivery Time

About 2 days after receiving the deposit

Quality Control

100% inspection before packing

After-Sales Service

We always here to work with you and offer 1 years warranty on product.

មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ