រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 7

ការិយាល័យគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឯកសារឈើ

ការិយាល័យគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឯកសារឈើ

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $980.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $980.00 USD
លក់ លក់​ហើយ
សម្ភារៈ៖ E1 MFC
 

ទំហំ៖ 2000*400*2000(មម);
1500 * 400 * 1200 (មម); 1800 * 400 * 1200 (មម);
1000 * 400 * 1200 (មម); 1800 * 400 * 1200 (មម)
មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ