រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 9

ធ្នើរឈើ 4 ជាន់

ធ្នើរឈើ 4 ជាន់

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $160.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $160.00 USD
លក់ លក់​ហើយ
ធ្នើដាក់សៀវភៅនេះគឺល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ការបន្ថែមកន្លែងផ្ទុក និងដាក់បង្ហាញទៅកាន់តំបន់ណាមួយនៃផ្ទះរបស់អ្នក។ ធ្នើដាក់ជណ្ដើរមិនត្រឹមតែរឹងមាំ និងប្រើប្រាស់បានយូរប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាថែមទាំងផ្តល់នូវធ្នើរធំទូលាយសម្រាប់អ្នកផងដែរ ដើម្បីសន្សំទំហំ!
មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ