រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 13

Chic Bedroom Furniture Storage Shelves 6-Door Big Wardrobe

Chic Bedroom Furniture Storage Shelves 6-Door Big Wardrobe

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $950.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $950.00 USD
លក់ លក់​ហើយ

Size

159*62*200cm

Feature

Enhance the functionality of your bedroom with our spacious and modern wardrobe, perfect for storing clothing and other household items. This 6-door wardrobe features 2 rods for full-length hanging space, making it convenient for longer clothing items, such as suits, dresses, and coats. Its multi-layer design allows for organized placement of various clothing items.

Advantages

Melamine board

Material

Melamine board

Table Color

As product color picture

Delivery Time

About 2 days after receiving the deposit

Quality Control

100% inspection before packing

After-Sales Service

We always here to work with you and offer 1 years warranty on product.

មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ