រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 4

Contemporary Accent Sofa in Rich Red with Barrel Armchair Design

Contemporary Accent Sofa in Rich Red with Barrel Armchair Design

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $380.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $380.00 USD
លក់ លក់​ហើយ

Size

96*85*77cm

Feature

This barrel armchair offers a sleek and functional spare seat for your living room. It is constructed with a solid, durable wood frame and boasts a swivel base for effortless conversation transitions. Add a touch of luxury and style to your showroom, store living room, bedroom, or home office with this rich red velvet lounge chair. Its low profile, rounded arms, and curved back exude elegance and sophistication.

Advantages

Skin Friendly Fabric

Material

Skin Friendly Fabric, high-density Sponge

Table Color

As product color picture

Delivery Time

About 2 days after receiving the deposit

Quality Control

100% inspection before packing

After-Sales Service

We always here to work with you and offer 1 years warranty on product.

មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ