រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 12

Elegant Luxury Wingback Leather Sofa Chair with Square Tufted Design

Elegant Luxury Wingback Leather Sofa Chair with Square Tufted Design

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $370.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $370.00 USD
លក់ លក់​ហើយ

Size

90*85*82 cm

Feature

Expertly designed with a stylish wingback silhouette, this leather sofa adds a touch of luxury to any room in your home. Perfect for creating a comfortable corner for relaxation or entertaining, this accent chair is ideal for reading a book or watching TV. Place it in your living room, bedroom, dining room, kitchen, office, or guest room for a sophisticated and functional addition.

Advantages

Skin Friendly Fabric

Material

High-quality Sponge, Wooden frame

Table Color

As product color picture

Delivery Time

About 2 days after receiving the deposit

Quality Control

100% inspection before packing

After-Sales Service

We always here to work with you and offer 1 years warranty on product.

មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ