រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 11

Faux Leather Upholstered Arm Chair with Sophisticated Style

Faux Leather Upholstered Arm Chair with Sophisticated Style

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $450.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $450.00 USD
លក់ លក់​ហើយ

Size

83*88*88 cm

Feature

This modern armchair is not only elegant, but also a top-quality addition to any living room or office. The durable faux leather fabric perfectly complements your interior design while ensuring long-lasting use. With a soft upholstered seat and high-density sponge, this chic and comfortable club chair will quickly become a favorite spot to relax in your home. Plus, the minimalist black rubberwood legs add a touch of modern sophistication to blend seamlessly with any style.

Advantages

Foldable backrest, Detachable cleaning design, Dual-use sofa chair

Material

Faux Leather+ Solid wood frame + High-density foam

Table Color

As product color picture

Delivery Time

About 2 days after receiving the deposit

Quality Control

100% inspection before packing

After-Sales Service

We always here to work with you and offer 1 years warranty on product.

មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ