រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 11

Modern Seating Chair With Ottoman with Cozy Comfort

Modern Seating Chair With Ottoman with Cozy Comfort

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $520.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $520.00 USD
លក់ លក់​ហើយ

Size

90*85*82 cm

Feature

The High-back Modern Seating Chair with Ottoman offers added lumbar support and a spacious seat with dimensions of 50cm for optimal comfort. Whether it's in the living room, office, or bedroom, this Cozy Comfort chair is perfect for relaxation with its soft cushions, thick foam and rayon backrest, and footrest. Covered in premium leather, it provides excellent elasticity and a luxurious seating experience for leisure activities like gaming, watching movies, TV shows, and listening to music.

Advantages

legs up function. asingle chair, chaise lounge, elegant velvet finished

Material

Quality doll cotton + quality hardware frame

Table Color

As product color picture

Delivery Time

About 2 days after receiving the deposit

Quality Control

100% inspection before packing

After-Sales Service

We always here to work with you and offer 1 years warranty on product.

មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ