រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 14

តុប្រតិបត្តិប្រណីត

តុប្រតិបត្តិប្រណីត

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $1,250.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $1,250.00 USD
លក់ លក់​ហើយ
សម្ភារៈ៖ E1 MFC
 

ទំហំ៖ 1800*1800*750(មម); 2000*1800*750(mm); 2200*1800*750(mm)
មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ