រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 8

Modern Leather Bed with Robust Headrest for Bedroom Elegance

Modern Leather Bed with Robust Headrest for Bedroom Elegance

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $1,280.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $1,280.00 USD
លក់ លក់​ហើយ

Size

1.5*1.9m bed: 218*166*137cm

1.8*2.0m bed: 228*196*137cm

Feature

The headboard and platform are expertly padded and meticulously upholstered for ultimate comfort and durability. With its timeless design and intricate vertical stitching details, this platform bed showcases a sleek and modern silhouette that will elevate the style of any bedroom.

Advantages

The full-grain leather, does not collapse in 10 years

Material

Solid wood frame, high-quality foam, full-grain leather, metal matte feet

Table Color

As product color picture

Delivery Time

About 2 days after receiving the deposit

Quality Control

100% inspection before packing

After-Sales Service

We always here to work with you and offer 1 years warranty on product.

មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ