រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 7

គណៈរដ្ឋមន្ត្រីឯកសារការិយាល័យ

គណៈរដ្ឋមន្ត្រីឯកសារការិយាល័យ

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $360.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $360.00 USD
លក់ លក់​ហើយ
សម្ភារៈ៖ E1 MFC
 

ទំហំ៖ 2000*400*1800(mm); 2400*400*1800(mm);
800 * 400 * 1600 (មម); 800 * 400 * 1200 (មម)
មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ