រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 6

Single Leisure Sofa Chair with Fashionable Design and Fabric Comfort

Single Leisure Sofa Chair with Fashionable Design and Fabric Comfort

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $380.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $380.00 USD
លក់ លក់​ហើយ

Size

62*52*64cm

Feature

This single leisure sofa chair boasts a trendy design and comfortable fabric, making it a stylish and practical addition to any home. With its versatility and cushioned comfort, this chair is sure to satisfy your expectations.

Advantages

Technical Fabric

Material

high-quality foam, metal Frame

Table Color

As product color picture

Delivery Time

About 2 days after receiving the deposit

Quality Control

100% inspection before packing

After-Sales Service

We always here to work with you and offer 1 years warranty on product.

មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ