រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 8

តុកាហ្វេទំនើប ធ្វើពីឈើរឹង

តុកាហ្វេទំនើប ធ្វើពីឈើរឹង

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $380.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $380.00 USD
លក់ លក់​ហើយ
  • សំណង់បន្ទះរឹងមាំ និងទម្ងន់ស្រាលសម្រាប់ភាពធន់

  • ថតពីរដែលមានស្លាយផ្នែកបន្ថែមពេញលេញ ផ្ទុកភួយ ហ្គេម សៀវភៅ។ល។

  • បានបញ្ចប់នៅគ្រប់ជ្រុងទាំងអស់សម្រាប់ការដាក់ចម្រុះគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នក។

  • ថតមានជម្រៅគ្រប់គ្រាន់ ខ្ញុំអាចទុកស្រា និងទស្សនាវដ្តីបាន។

មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ