រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 10

Upholstered Bed Frames Queen Bed with Headboard Cushion

Upholstered Bed Frames Queen Bed with Headboard Cushion

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $920.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $920.00 USD
លក់ លក់​ហើយ

Size

1.5*1.9m bed: 218*166*137cm

1.8*2.0m bed: 228*196*137cm

Feature

These upholstered beds provide a cloud-like feel with comfortable headboards and plush bed frames, preventing discomfort when stumbling in the dark.

Advantages

The full-grain leather, does not collapse in 10 years

Material

Solid wood frame, high-quality foam, full-grain leather, metal matte feet

Table Color

As product color picture

Delivery Time

About 2 days after receiving the deposit

Quality Control

100% inspection before packing

After-Sales Service

We always here to work with you and offer 1 years warranty on product.

មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ