រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 9

ទូដាក់ឈើ

ទូដាក់ឈើ

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $370.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $370.00 USD
លក់ លក់​ហើយ
សម្ភារៈ: E1 MFC, ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃដែកនិងឈើ, ឈើរឹងសម្រាប់ឈើផេះ
 

ទំហំ៖ ៩០០ * ៤០០ * ១២០០ (មម); ៩០០ * ៤០០ * ១២០០ (មម); ១២០០ * ៤០០ * ៩០០ (មម);
មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ